Budowa


Planowanie obejmuje sporządzenie wykresu wszystkich niezbędnych zadań do realizacji projektu i zapewnienie realistycznych dat wykonania zadań. Faza planowania często obejmuje stworzenie planu zarządzania projektem, który będzie kierował zespołem. Plan podaje szczegółowy podział wymaganych umiejętności, oceny ryzyka, zasobów i kamieni milowych dla każdego zadania. Identyfikuje interesariuszy i określa kryteria niezbędne do pomyślnego ukończenia każdego zadania – w jaki sposób i kiedy zostaną podjęte działania, procedury, których należy przestrzegać, częstotliwość raportowania i kanały komunikacji.

Prace budowlane powinny być wykonane na bardzo wysokim poziomie. W fazie realizacji planowane rozwiązanie jest wdrażane w celu spełnienia wymagań projektu. Zespół projektowy i niezbędne zasoby są gromadzone i wykorzystywane do tworzenia pożądanych rezultatów projektu. Jest to etap iteracyjny, który obejmuje rozwiązywanie problemów, testowanie i recenzje w celu spełnienia określonego zestawu wymagań dotyczących produktu. Kierownik projektu nadzoruje prawidłową alokację zasobów, aby utrzymać projekt zgodnie z harmonogramem. Pracownicy muszą prawidłowo umieścić posadzki betonowe i pamiętać o tym, że elewacja jest ważna.

Polecamy też: podbitki dachowe Poznań.