Czym są badania kamerą termowizyjną?

Badania kamerą termowizyjną to metoda pozwalająca na uzyskanie obrazów o podczerwonym promieniowaniu cieplnym, które umożliwiają ocenę stanu technicznego różnego rodzaju obiektów, urządzeń i instalacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie niejednokrotnie wczesne wykrycie awarii lub uszkodzenia może zapobiec poważnym awariom i uniknąć strat finansowych. Kamera termowizyjna składa się z specjalnego […]